ให้คำปรึกษาการขยายการลงทุนไปยังประเทศญี่ปุ่น

อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นควรรู้ไว้ก่อนที่จะขยายการลงทุน เช่น บัญชีภาษีอากร ด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน และการจัดการเกี่ยวกับประกันสังคมในกรณีที่ส่งพนักงานไปประจำการ เป็นต้น อีกทั้ง จะมีการอธิบายโดยการยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นและที่บริษัท Local และหากมีการแจ้งสิ่งที่ต้องการทราบมาก่อนล่วงหน้า เราจะทำการจัดเตรียมเนื้อหาและรายละเอียดนั้นๆ เอาไว้