นโยบายบริษัท

1. ทำงานแบบมีความตั้งใจที่จะมุ่งและพัฒนาไปข้างหน้า
2. ไม่หาเหตุผลมาเป็นข้ออ้างว่าทำไม่ได้ แต่ทุกคนจะช่วยกันคิดหาวิธีที่จะสามารถทำมันให้ได้
3. เรื่องงาน ทุกคนต้องร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันละกัน
4. ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน จะต้องตรวจสอบอย่างเจาะลึก(ลึกซึ้ง) รวดเร็วฉับไวและ ถูกต้องแม่นยำ
5. คำนึงและสำนึกเสมอว่าว่าเราให้บริการด้วยความรวดเร็ว โดยยึดข้อ1 เป็นสำคัญเช่นกัน
6. เกี่ยวกับคำถามทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ตามหลักจะต้องให้คำตอบภายในวันนั้นๆ(อาจเป็นวันถัดไปแล้วแต่กรณี) ในกรณีที่ให้คำตอบไม่ได้ จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบว่ายังตอบไม่ได้
7. จะแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานให้ทุกคนทราบ
8. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน ก็ต้องรายงาน ติดต่อ ปรึกษา โดยเร็ว
9. หากมีปัญหาเรื่องงาน ให้รีบปรึกษาใครสักคนทันที
10. หากมีคนที่มีปัญหาเรื่องงาน จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ
11. ให้มีสำนึกในการทำงานร่วมกันว่า หากทุกคนช่วยกันทำงาน งานก็จะสำเร็จเร็วและงานที่ออกมาก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพสูง
12. เราจะทำให้พนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงานรู้สึกว่า Japan-Thai Accounting & Law Office Co., Ltd. เป็นประหนึ่งครอบครัวของทุกคน

บริการของเรา

เราให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรในเมืองไทย จัดทำเอกสารรายการบัญชี เป็นตัวแทนในการกรอกและลงรายการบัญชี จัดทำงบทดลองและบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป และบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้