สารจากผู้บริหาร

สำหรับพนักงานในบริษัทเราในตอนที่สัมภาษณ์และในตอนรับเข้าทำงานเราจะอธิบายเกี่ยวกับนโยบายบริษัทให้ฟังและจะรับเฉพาะคนที่มีความรู้สึกร่วมกันเท่านั้นเข้าทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างสามัคคีและร่วมมือร่วมใจกัน เพราะผมคิดว่าการที่จะให้เนื้องานออกมาดีด้วยตัวเองพร้อมกับการทำงานที่รวดเร็วการสื่อสารระหว่างพนักงานด้วยกันเองรวมถึงกับผมที่เป็นคนญี่ปุ่นนั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด ผมเชื่อว่าผลนั้นจะทำให้ปัญหาภายในและจุดที่เป็นคอขวดหมดไปและทำให้แวดล้อมในการทำงานเป็นสภาพที่พร้อมที่จะสามารถสร้างความพึงพอในให้กับลูกค้าได้

อีกทั้ง เราให้ทางพนักงานรับรองลูกค้าที่เป็นคนญี่ปุ่นและติดต่องานด้วยตัวเอง ไม่มีผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้จัดการที่เป็นคนไทยคอยให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในงานบัญชีและงานที่ตัวเองเป็นคนทำขึ้นมาด้วยตัวเองได้ มีภาพลักษณ์ที่ดีสามารถให้คำปรึกษาได้

ทำความเข้าใจในรายละเอียดงานที่จะให้คำปรึกษาด้วยตัวเองอย่างลึกซึ้งและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ

  • ผมและพนักงานคนไทยติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นธรรมชาติ
  • พนักงานด้วยกันเองติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นธรรมชาติ
  • ลูกค้าที่เป็นท่านประธานรวมถึงพนักงานทั้งหมดสามารถสื่อสารกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ผลที่ได้ จะทำให้สามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เหมาะเวลา และผมรับรองว่าลูกค้าที่ทำกิจการในเมืองไทยจะมีแวดล้อมและระบบที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา

บริการของเรา

เราให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรในเมืองไทย จัดทำเอกสารรายการบัญชี เป็นตัวแทนในการกรอกและลงรายการบัญชี จัดทำงบทดลองและบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป และบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้